אליס בארץ הפלאות לקטנטנים

 • פרטים

  2014, אוריון הוצאת ספרים, איורים: ג'ון טניל, תרגום: אלון טרייטמן

  הוקדש לי ע"י המתרגם.

 • Details

  2014, Published by: Orion Books, Illustrations: John Tenniel, Translation: Alon Traitman.

  Hebrew translation for The Nursery Alice, with dedication to me from the translator.

© 2014

Proudly created with Wix.com

 • Facebook