בעקבות אליס - מסע לעולמו של לואיס קרול

 • פרטים

  2014, הוצאת משרד הביטחון ומודן, כתב: חיים שפירא, איורים: מארק דהאן

  חתום עם הקדשה לי על ידי חיים שפירא

 • Details

  Following Alice - A Journey to the World of Lewis Carroll, 2014, Published by: Ministry of Defense & Modan, Written by: Haim Shapira, Illustrations: Mark Dahan

  Was signed with a dedication to me by Haim Shapira

© 2014

Proudly created with Wix.com

 • Facebook