דובוני'כפת לי ועליסה בארץ הפלאות

  • פרטים

    1987, הופק על ידי אימפריה של קולנוע בע"מ/פורום פילם

  • Details

    1987, Produced by Imperia Shel Kolnoa Ltd./Forum Film Ltd.