לואיס קרול ואליס - מסע בארץ הפלאות

  • פרטים

    2007, הוצאת מפה, כתבה: מיכל קירזנר-אפלבוים

  • Details

    Lewis Carroll and Alice - Wonderland Revisited, 2007, Published by: Mapa, Written by: Michal Kirzner-Appleboim