עליזה בארץ הפלאות

  • פרטים

    1982, הוצאת מסדה, איורים: מרג'ה, תרגום: בלה ברעם

     

  • Details

    1982, Published by: Masada, Illustrations: Maraja, Traslation: Bela Baraam.