עליזה בארץ הפלאות ובארץ המראה

  • פרטים

    1966, הוצאת מחברות לספרות, איורים: ג'ון טניל, תרגום: אהרון אמיר

     

     

  • Details

    1966, Published by: Machbarot Lesifrut, Illustrations: John Tenniel, Translation: Aharon Amir