עליזה בארץ הפלאות

  • פרטים

    1958, הוצאת מסדה, איורים: מרג'ה, תרגום: בלה ברעם

  • Details

    1958, Published by: Masada, Illustrations: Maraja, Traslation: Bela Baraam.