עליזה בארץ הפלאות ועליזה בארץ המראה

 • פרטים

  1951, הוצאת מחברות לספרות, איורים: ג'ון טניל, תרגום: אהרון אמיר

   

  יש לי את עותק נוסף של הספר הראשון עם כריכה כסופה אך כהה יותר. קשה לומר אם זה בגלל הגיל או הדפסה שונה ולכן הוספתי תמונה שלו כאן (ראה תמונה אחרונה)

 • Details

  1951, Published by: Machbarot Lesifrut, Illustrations: John Tenniel, Translation: Aharon Amir.

   

  I have anothe example of the first book in a similar but darker covers. It's hard to tell whether it was darkend by time or is of a different printing, and so I added a pic of it here (see the last picture)