עליסה בארץ הנפלאות

 • פרטים

  1946, הוצאת אמנות, איורים: ת. ה. רובינסון, ארתור רקהם, תרגום: ל. סמן (אריה סמיטיצקי)

   

  כריכה מחודשת ישנה

 • Details

  1946, Published by: Omanuth, Illustrations: T. H. Robinson, Arthur Rackham, Traslation: L. Saman (Arye Smiatizki)

   

  Old rebiding.