עליסה בארץ הפלאות

  • פרטים

    שנות ה-60', הוצאת מ. מזרחי, איורים: עטיפה - יפה טלרק, פנים - Roberto Canaider, תרגום: לא ידוע

    כריכה רכה

  • Details

    c. 1960's, Published by: M. Mizrachi, Illustrations: Cover - Yafa Talarek. Insidde - Roberto Canaider, Translation: Unknown.

    Soft Covers.