עליסה בארץ הפלאות

  • פרטים

    1998, הוצאת כנרת, איורים: לא ידוע, מספור מחדש : תלמה אליגון-רוז

  • Details

    1998, Published by: Kineret, Illustrations: Unknown, Retold by: Talma Alyagon-Rose.

© 2014

Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square