תמונות מספרות, תמונות מלמדות מלון לקטנים - מלים והפוכן

  • פרטים

    1984, הוצאת יבנה, איורים: וולט דיסני, עריכה: שרה בורק

  • Details

    1984, Published by: Yavne, Illustrations: Walt Disney, Translation: Sarah Burk

© 2014

Proudly created with Wix.com

  • facebook-square
  • Twitter Square