אגדות מבלבלות שמספר דודו דותן

  • פרטים

    1985, הופק על ידי הד ארצי, מסופר ונערך על ידי דודו דותן

  • Details

    1985,  Produced by Hed Arzi, Told and edited by Dudu Dotan