אליס בארץ הפלאות

  • פרטים

    2004, הוצאת מודן, איורים: צילומים מהצגה, תרגום (עיבוד): רינה ליטוין

  • Details

    2004, Published by: Modan, Illustrations: Photo-play, Translation (Adapted): Rina Litwin.