עליזה בארץ הפלאות - בעקבות לואיס קרול - גור הכלבים

  • פרטים

    1986, ענבל הוצאה לאור, איורים: Apollo Film Wien, תרגום: יהודית שיר

    מבוסס על סדרת הטלויזיה המצויירת

  • Details

    1986, Published by: Inbal, Illustrations: Apollo Film Wien, Translation: Yehudith Shir.

    Based on the TV Carton series.