עליזה בארץ הפלאות ובארץ המראה

  • פרטים

    1963, הוצאת מחברות לספרות, איורים: ג'ון טניל, תרגום: אהרון אמיר

    עטפת כריכה מנייר וסליפקייס

  • Details

    1963, Published by: Machbarot Lesifrut, Illustrations: John Tenniel, Translation: Aharon Amir

    Dusk Jacket and Slipcase