עליזה בארץ הפלאות ועליזה בארץ המראה

  • פרטים

    1966, הוצאת מחברות לספרות, איורים: ג'ון טניל, תרגום: אהרון אמיר

  • Details

    1966, Published by: Machbarot Lesifrut, Illustrations: John Tenniel, Translation: Aharon Amir

© 2014

Proudly created with Wix.com

  • Facebook