עליסה בארץ הנפלאות

 • פרטים

  1924, הוצאת אמנות, איורים: ת. ה. רובינסון, ארתור רקהם, תרגום: ל. סמן (אריה סמיטיצקי)

  הוצאה ראשונה בעברית

 • Details

  1924, Published by: Omanoot, Illustrations: T. H. Robinson, Arthur Rackham, Traslation: L. Saman (Arye Smiatizki)

  First Hebrew edition

© 2014

Proudly created with Wix.com

 • Facebook