צידי הכרישרץ

 • פרטים

  שנה לא ידועה, כתב יד של התרגום של הפרק הראשון מתוך "ציד הסנרק" על ידי יעל רנן.

  בנוסף 2 עמודים של מחקר ספרותי על ספרי אליס בכתב ידה .

   

  מתוך העזבון של יעל רנן אשר תרגמה לעברית את ספרו של ג'יימס ג'ויס, יוליסס.

 • Details

  Date unknown, Hand written traslation by Yael Renan, of the first chapter of the book Hunting of the Snark. 

  Also, a 2 page hand written literature research about Alice.

   

  From the estate of the late Yael Renan who translated James Joyce's book, Ulysses into Hebrew

 • More

  Not sure if this was ever published.